Konferencja Aktywna Rodzina

1.06. 17 – w Dniu Dziecka – odbyła się konferencja prasowa na temat projektu Nowoczesnej Aktywna Rodzina, mającym zastąpić obecne 500+. W konferencji wzięli udział dwaj małopolscy posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz i Marek Sowa, oraz przewodniczący Zarządu Regionu Grzegorz Filipek.

Jerzy Meysztowicz stwierdził, że Nowoczesna nie chce odbierać rodzinom należnego wsparcia, natomiast intencją jest bardziej sprawiedliwy rozdział środków, np. przyznanie pieniędzy także tym, którzy w tej chwili są ich pozbawieni czyli rodzinom, a także samotnym matkom z jednym dzieckiem. Poseł Meysztowicz dodał, że został powołany zespół parlamentarny Aktywna Rodzina, który będzie pracował nad opracowaniem projektu ustawy.

O założeniach projektu opowiedział poseł Marek Sowa. Podkreślił, że obecnie, przy programie 500+ pomocy pozbawionych jest ok. 2 miliony dzieci, niekiedy w rodzinach o niskich dochodach, natomiast otrzymują ją rodziny o dochodach sporo wyższych, gdyż nie istnieje żaden próg podatkowy. Poseł Sowa zaznaczył też, że deficyt budżetowy na ten rok zaplanowany jest na 46 mld, natomiast w roku przyszłym ma wynieść 60 mld, czyli program 500+   jest programem na kredyt, który kiedyś będzie musiał zostać spłacony. Dodatkowym aspektem jest wypychanie kobiet z rynku pracy, co w przyszłości niekorzystnie odbije się na wysokości ich emerytur. Nowoczesna chce powiązać pomoc dla rodzin z ich aktywnością na rynku pracy. Chcemy dać każdej pracującej rodzinie – stwierdził poseł Sowa – bez względu na rodzaj zatrudnienia, ulgę podatkową w wysokości 3000 zł rocznie na każde dziecko, także na pierwsze, z wyjątkiem rodzin najzamożniejszych, przekraczających pierwszy próg podatkowy ( ok. 170 tys. zł przy dwojgu pracujących rodzicach). Niemniej jednak będzie zachowana zasada „złotówka za złotówkę” w przypadku niewielkiego przekroczenia progu. Brakującą kwotę – gdyby naliczony podatek był zbyt mały – pokryje budżet państwa, dlatego też żadna rodzina nie będzie pokrzywdzona.

Przewodniczący Grzegorz Filipek dodał, że trwa nadal akcja In vitro dla krakowian. Zebraliśmy ok. 2,5 tys. podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa. Mamy nadzieję, że Rada Miasta Krakowa, po zebraniu wymaganej liczby podpisów, uchwali współfinansowanie tej procedury dla mieszkańców Krakowa, co będzie najlepszym prezentem na Dzień Dziecka.