IV Europejski Kongres Samorządów w Krakowie – dzień pierwszy

Zakończył się pierwszy dzień IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, podczas którego rozmawialiśmy m.in. o metropoliach, zwalczaniu smogu, zasadach zarządzania miastem aby mieszkańcom żyło się w nich lepiej, a także o nowych regulacjach prawa wodnego czy jawności w życiu publicznym i skutkach jakie te regulacje mogą przynieść samorządom. W trakcie Kongresu m.in. Nowoczesna przedstawiała fragment swojej wizji na samorząd. Panel Nowoczesnej zainaugurowała Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca partii, która  zaapelowała: „Samorządy muszą być niezależne finansowo i decyzyjnie”. Podkreśliła, że nowoczesny samorząd wykuwa swoje decyzje w drodze konsultacji, zapewniając  jawność i transparentność ich podejmowania.

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli dowodził, że średnie miasta w Polsce są marginalizowane. „Trzeba docenić miasta czterdziestotysięczne, osiemdziesięciotysięczne, bo odgrywają ważną rolę w budowaniu małych ojczyzn”- mówił. Jego zdaniem „polityka miejska” nie powinna się ograniczać wyłącznie do granic miast. Należy działać na rzecz okolicznych miejscowości, dostrzegać i łączyć potencjały gmin. W kontekście tego wystąpienia podkreślano wagę zachowywania podmiotowości gmin łączących się z metropoliami. Grzegorz Filipek, przewodniczący małopolskich struktur Nowoczesnej przedstawiając  „perspektywę Krakowa” mówił o braku wspólnej strategii województwa,  która byłaby zorientowana na gminy ościenne. „Metropolia nie oznacza centralizacji, ale policentryczność – wiele gmin,  wiele dzielnic, które mają swoją tożsamość”- podkreślał. Poseł Jacek Protas dowodził, że samorządy najlepiej  potrafią identyfikować potrzeby regionalne, lokalne, jednocześnie znajdując się pod stałą kontrolą społeczną. Kontynuując tę myśl, podjął kwestię likwidacji urzędów wojewódzkich i przekazania władzy samorządom wojewódzkim. „Wszystkie zadania, które realizuje dzisiaj wojewoda, mogą być zrealizowane przez samorząd województwa” – mówił.  Z kolei poseł Mirosław Pampuch przestrzegał przed szafowaniem twierdzeniem, że powiaty się nie sprawdziły.  Jego zdaniem, potrzeba rzetelnej debaty na temat ich  funkcjonowania, m.in.  w kontekście niedoborów  instrumentów finansowych. Polemizowała z nim Agata Dąmbska reprezentująca Forum Od-Nowa. „Gminy liczące powyżej 20 tys. mieszkańców powinny przejąć zadania powiatów”- przekonywała. Podkreślała, że utrzymywanie trzech szczebli samorządu terytorialnego jest niecelowe.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu zostały przyznane nagrody dla najlepszych samorządów. Specjalną nagrodę tygodnika „Wprost” – Złoty Klucz  otrzymał prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. którego słowa o obronie samorządu, jego kompetencji i roli w systemie państwa, wybrzmiały wyjątkowo mocno zbierając salwy oklasków od samorządowców będących na sali. Obrona samorządności jest szczególnie ważna w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.