Oświadczenie Stowarzyszenia NOWOCZESNA odnośnie stanowiska Pani Premier Ewy Kopacz dotyczącego oparcia polskiej gospodarki o węgiel

Wizyta Pani Premier Ewy Kopacz w Krakowie przy okazji wyjazdowego posiedzenia Rządu przyniosła pozytywne sygnały. Zapowiedź finansowania Programu Rozwoju Turystyki, przeznaczenie środków na budowę drogi S7 – to bardzo ważne inwestycje dla Małopolski.

Jednak ze zdziwieniem i dezaprobatą przyjęliśmy oświadczenie Pani Premier o tym, że postawiła na polski węgiel i tego się będzie trzymać. Można zrozumieć, że Platforma Obywatelska zabiega o głosy górników i ich bliskich, ale nie należy zgadzać się na cenę, jaką mielibyśmy płacić za realizowanie składanych w związku z tym deklaracji.
750 tysięcy mieszkańców Krakowa nie może być zakładnikami dla 100 tysięcy miejsc pracy w górnictwie. Opalanie węglem jest podstawową przyczyną krakowskiego smogu, który negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców miasta. Uważamy, że zdrowie jest najważniejsze. Choćby z tej prostej przyczyny, że człowiek chory nie dość, że nie może pracować, nie wytwarza dóbr, to wymaga pochłaniającej koszty opieki. Takie rozumowanie, oparte o racje ekonomiczne, jest przykładem pojmowania swojego miejsca w polskiej polityce przez Nowoczesną.
Będziemy domagać się jak najszybszego wprowadzenia norm jakościowych w handlu węglem opałowym dla odbiorców indywidualnych, wprowadzenia atestów dla producentów kotłów do spalania węgla i innych paliw, aby mogły być w sprzedaży tylko te, które gwarantują ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Nie zgodzimy się na podejmowanie strategicznych decyzji, których skutki godzą w zdrowie mieszkańców Krakowa!

 

 

Jerzy Meysztowicz

Koordynator NOWOCZESNEJ w Małopolsce