WYSTĄPIENIA SEJMOWE

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji.
Muszę przyznać, że kierunek zmian uważam za dobry. Podoba mi się pomysł podniesienia progu finansowego, od którego trzeba tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz plan zwiększenia progu, od którego naliczany byłby podatek zryczałtowany.
W dalszej części wystąpienia wymieniam decyzje rządu, które, już wprowadzone w życie, stwarzają bariery dla rozwoju przedsiębiorczości Polaków. Wśród nich: wprowadzenie kuratora do firm, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej, zdemolowanie systemu odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasady in-house, wprowadzenie podatku bankowego i od handu detalicznego, podniesienie VAT…
Boję się, że nie będzie już komu się cieszyć z planowanych udogodnień, bo firmy będą już na Słowacji lub w Czechach…


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej jest fatalnym dokumentem, który demoluje system ochrony zdrowia i znacząco zmniejsza dostęp pacjentów do świadczeń medycznych.
Przeciw „nocnemu trybowi” prac nad projektem zaprotestowała Polska Federacja Szpitali. Swoje obawy zgłosiła także Naczelna Rada Lekarska, oprotestowały je również organizacje pracodawców ochrony zdrowia.
Nowe przepisy będą mieć ogromny wpływ na finanse publiczne samorządów, co przyznają nawet projektodawcy. Zarzuty samorządów, te najpoważniejsze, sprowadzają się do dwóch kwestii: ustawa nakłada na nie olbrzymie ciężary finansowe bez wskazania źródeł finansowania nowych obowiązków i jednocześnie ogranicza ich uprawnienia właścicielskie.
Stąd moje pytania na mównicy sejmowej: Czy moja składka zdrowotna trafia do NFZu czy do samorządów?

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, podczas którego komentowałem najważniejszy cel projektu: wymianę kadr w procesie przekształcania Akademii Obrony Narodowej na Akademię Sztuki Wojennej.

O Światowych Dniach Młodzieży i potrzebie zaangażowania lekarzy obcokrajowców.

W trakcie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych i projektu ustawy o składce audiowizualnej postanowiłem, że nie będę się więcej znęcał nad Prawem i Sprawiedliwością. Byłoby to bezcelowe, gdyż PiS jak żadna inna partia jest głuche na krytykę. Oburza mnie fakt, że posiadając zawartych kilka umów na dostawę prądu będę musiał płacić kilkaset złotych za telewizję publiczną, czyli pisowską. Nie chcę finansować tuby propagandowej, która w czasach komunistycznych nazywała się „szczekaczką”.

Podczas głosowania nad wyborem Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostało złamane prawo. Przed zamknięciem posiedzenia zwróciłem się do marszałka Kuchcińskiego z wnioskiem formalnym o przeprowadzenie reasumpcji głosowania, informując o głosowaniu za nieobecnych posłów. Posłanka Ruchu Kukiz’15 pani Małgorzata Zwiercan głosowała „na cztery ręce” – ze siebie i posła Morawieckiego. Marszałek senior Kornel Morawiecki był do tej pory członkiem Komisji Etyki Poselskiej.

Podczas sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach zwracałem uwagę na naruszenie prawa własności właścicieli lasów. Nie będą oni mieli możliwości wycofania się z transakcji, jeżeli uznają kwotę zasądzoną przez sąd za zbyt wysoką. Widzimy, z jakiego powodu partii rządzącej nie zależy na funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Te ustawy budzą wątpliwości konstytucyjne, ale funkcjonowanie organu, który mógłby je sprawdzić, zostało sparaliżowane.

Jerzy Meysztowicz 25.02.2016r.Historia pewnego wystąpienia. Jerzy Meysztowicz o kontrowersyjnym odebraniu środków na projekt LIFE dla Małopolska#smoguniezamieciesz #smoguidzzestad

Posted by Czyste niebo nad Krakowem on 27 luty 2016

„Tak jak dziesiątki tysięcy krakowian cierpię na chroniczne zapalenie gardła z powodu smogu. Chciałbym Państwu powiedzieć, że 20 milionów, które Państwo zabrali i przekazali ojcu Rydzykowi jest niedopuszczalne.” Jerzy Meysztowicz komentuje zawarcie ugody między NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) a fundacją Lux Veritatis. Na jej mocy fundacja związana z o. Tadeuszem Rydzykiem otrzyma 26 mln zł odszkodowania wraz z odsetkami. Środki miały być przeznaczone na walkę ze smogiem w ramach projektu LIFE dla Małoposki.

 

 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy – Wystąpienie z dnia 25 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy – Wystąpienie z dnia 24 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy – Wystąpienie z dnia 24 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym – Wystąpienie z dnia 24 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy – Wystąpienie z dnia 24 lutego 2016 roku.

Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 r. wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji – Wystąpienie z dnia 11 lutego 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Wystąpienie z dnia 11 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP – Wystąpienie z dnia 10 lutego 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Wystąpienie z dnia 10 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Wystąpienie z dnia 09 lutego 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2016 roku.

Wniosek formalny – Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Prawo o prokuraturze Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze – Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw- Wystąpienie z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw – Wystąpienie z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – Wystąpienie z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych – Wystąpienie z dnia 29 grudnia 2015 roku.