KONFERENCJE PRASOWE

Zarzuty postawione przez tygodnik Newsweek są bardzo poważnie. Noszą znamiona prania brudnych pieniędzy. Tę sprawę należy bardzo szybko wyjaśnić. Zastanawia fakt, że w ciągu kilku dni od czasu gdy pojawiły się pytania dot. Solidarnej Polski i do ministra Ziobry, zniknęły wszystkie rzeczy z sieci dotyczące konwencji z 2013 roku. – Budzi to nasz niepokój, widać, że coś jest na rzeczy. – Gdyby Solidarna Polska nie miała nic do ukrycia to nie zniknęłaby jej strona z sieci.

MG_5813-1150x767

O kosztach obniżenia wieku emerytalnego:


Ustawa antyterrorystyczna może być wykorzystana do tego, aby ograniczyć działania obywateli Polski oraz ograniczyć ich prawa Dzisiejsza konferencja prasowa, na której razem z Mirosław Suchoń – poseł na Sejm RP i Witold Zembaczyński przedstawiliśmy stanowisko Nowoczesnej w sprawie ustawy PiS-u.

Złożyliśmy dziś do rządu Beaty Szydło wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pełnej treści „Raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL w latach 2007-2015”. Wczorajsze wydarzenia w Sejmie miały niewiele wspólnego z audytem. Otrzymaliśmy wielogodzinny donos, oparty częściowo na faktach, nagiętych maksymalnie do intencji donoszącego.

Paulina Hennig-Kloska, Joanna Scheuring-Wielgus, Jerzy Meysztowicz – konferencja z 25 lutego 2016 r.

Szacuje się, że z powodu smogu w Polsce umiera rocznie ok. 44 tys. osób. Poseł Nowoczesnej, Jerzy Meysztowicz, złożył poprawkę, aby z budżetu państwa na walkę z zanieczyszczonym powietrzem przeznaczyć 50 mln złotych dla całej Małopolski, jednakże została ona odrzucona. Co więcej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będzie współfinansował projektu „Life”, który miał pomóc Małopolsce w walce ze smogiem. Małopolski projekt LIFE został oceniony jako najlepszy spośród 39 zgłoszonych z całej Unii Europejskiej i jako jeden z 6 został wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską.

Ewa Lieder, Jerzy Meysztowicz – wystąpienie z 24 lutego 2016 r.

„Zaproponowane przez nas zmiany idą w kierunku ograniczenia niektórych uprawnień związków zawodowych, ich organizacji oraz wprowadzenia pełnej transparentności gospodarki finansowej związków zawodowych” – uzasadnia Jerzy Meysztowicz w trakcie omawiania ustawy o związkach zawodowych.
Ustawa o związkach zawodowych przewiduje: zlikwidowanie finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Wszystkie wynagrodzenia związkowców byłyby pokrywane ze składek członkowskich. Ponadto zniesiony zostałby obowiązek potrącania przez pracodawcę składek związkowych z wypłat. Pracodawca mógłby udostępniać pomieszczenia na spotkania związkowe jedynie w zależności od możliwości danej firmy. Związki zawodowe miałyby, zgodnie z projektem ustawy, obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe publikując je w internecie na stronach resortu pracy.

Nowoczesna przedstawia „Czarną księgę pierwszych 99 dni rządów PiS” – konferencja prasowa z 22 lutego 2016r.

Czytamy w niej, że pierwsze 99 dni rządów PiS doprowadziły m.in. do osłabienia instytucji państwa prawa, pogłębienie podziałów społecznych, a także do znaczącego zwiększenia deficytu budżetowego w kolejnych latach.”Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło za głosy swoich wyborców nie tylko pieniędzmi własnego elektoratu, ale i całego społeczeństwa. Obniżenie ratingu, spadki na giełdzie, obniżenie wartości kursu złotego, a także spory wokół realizacji programu gospodarczego między ministrem Szałamachą i premierem Morawieckim pokazują, że polityka finansowa rządu jest skrajnie nieodpowiedzialna.” – zauważa Jerzy Meysztowicz

Ryszard Petru, Marta Golbik, Piotr Misiło, Jerzy Meysztowicz – konferencja z 12 stycznia 2016 r.

W trakcie konferencji prasowej przedstawiliśmy 3 projekty ustaw, które dotyczą:
1. Zmiany sposobu finansowania partii politycznych (projekt zakłada m.in. zmniejszenie dotacji z budżetu o 50% – w liczbach wymiernych to ok. 200 mln złotych – i ograniczenie wydawania pieniędzy z budżetu na szeroko rozumianą reklamę)
2. Ograniczenia przywilejów związków zawodowych (w tym, m.in. zapis o pokrywaniu wszystkich wynagrodzeń związkowców ze składek członkowskich, likwidację obowiązku udostępniania przez firmę pomieszczenia do pracy dla związkowców oraz nałożenie na związki zawodowe obowiązku publikowania sprawozdań finansowych z ich działalności). Nie jesteśmy przeciwko związkom zawodowym, ale mamy wrażenie, ze centrale związkowe oddaliły się od osób, które reprezentują.
3. Likwidacji ciszy wyborczej

 

Adam Szłapka, Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Furgo, Jerzy Meysztowicz – konferencja z 29 grudnia 2015 r.

Ustawa o służbie cywilnej, którą Jerzy Meysztowicz komentuje na konferencji, zakłada, że w trakcie 30 dni od jej uchwalenia 1600 osób straci pracę. Rada Służby Cywilnej zostanie zlikwidowana, a zatem brak będzie kontroli nad wyborem nowych pracowników. Zmienią się kryteria zatrudniania – apolityczność i doświadczenie przestaną być kluczowe. „Pracujemy nad przywróceniem jasnych wytycznych, chcemy również utworzenia Rady Służby Publicznej, która w składzie 9 osób zapewniałaby kontrolę nad naborem na stanowiska urzędnicze.” – postuluje Meysztowicz.

Jerzy Meysztowicz – wręczenie zaświadczenia o wyborze na Posła RP – 4 listopada 2015 r.

Jerzy Meysztowicz – wręczenie zaświadczenia o wyborze na Posła RP – 4 listopada 2015 r.